Godt at vide

Her finder du diverse links og information


Begravelseshjælp 2020 :


  • Hvis afdøde er under 18 år - ydes der tilskud på kr. 9.550,- 
  • Er afdøde over 18 år - ydes der maksimum kr. 11.400,-
  • Er afdøde født før 1. april 1957 - ydes der altid mindst kr. 1.050,-
  • Efterlader den døde sig børn under 18 år, eller ægtefælle, må den samlede formue højest være kr. 38.200,- på dagen før dødsfaldet, for at få den maksimale begravelseshjælp. Overstiger formuen dette beløb, nedsættes begravelseshjælpen afhængig af formuen, og bortfalder helt ved en formue på kr. 49.600,-
  • Efterlader den afdøde sig hverken ægtefælle, eller børn under 18 år, må den afdødes formue højst være på              kr. 19.150,- dagen før dødsfaldet, for at opnå den maksimale begravelseshjælp. Overstiger formuen dette beløb, nedsættes begravelseshjælpen afhængig af formuen og bortfalder helt ved en formue på kr. 30.550,-


Se evt. mere på borger.dk i forhold til hvad formue indeholder.


Jeg kan anmode om begravelseshjælp, på vegne af anmelder.Udbetaling Danmark skal bruge en skifteretsattest, for at beregne beløbet, hvis der søges om maksimum begravelseshjælp. Der er ca. 3 ugers behandlingstid, når attesten er modtaget, til beløbet er beregnet.


Efterlevelsespension er når en pensionist dør, kan den efterladte ægtefælle, eller samlever få udbetalt efterlevelsespension. Udbetalingen er det beløb din ægtefælle/samlever fik i pension, da han/hun døde, og bliver udbetalt i 3 mdr., oven i din egen pension. Bliver udbetalt automatisk af kommunen, når dødsfaldet er anmeldt.


Hvis du ikke har ret til efterlevelsespension, kan du søge om at få efterlevelseshjælp, som er et engangsbeløb, du kan få udbetalt, når din ægtefælle/samlever dør. 

Betingelserne er at du og din partner har boet i Danmark, de seneste tre år inden dødsfaldet. Du ikke har ret til efterlevelseshjælp. og at din beregnede årsindtægt er mindre end kr. 244.656,- som udløser et engangsbeløb på kr. 14.860,- hvilket der skal betales skat af. Se mere på www.borger.dk

Sygeforsikring Danmark


Hvis afdøde var medlem af medlem af Sygeforsikring Danmark, gruppe 1 eller 2, ydes der også her begravelseshjælp. Beløbet udgør kr. 1.400,-


Det kan jeg også hjælpe med at søge om.

Hvad du selv skal sørge for


Ved dødsfald er nedenstående opgaver nogle, som varetages af de pårørende.

Betragt informationerne som uforpligtende.


Bankkonti

Når dødsfaldet er indberettet til de offentlige myndigheder, spærres bankkonti, Dankort og evt. fælleskonti.

Banken kan være behjælpelig med betalinger, indtil skifteretsattesten er klar.

Bolig

Opsigelse af lejekontrakt - også ældrebolig.


Kontakt hjælpemiddelcentralen med henblik på afhentning af f.eks. rollator, hospitalsseng og lignende.


Få et overblik over hvem der har nøgle til boligen.

 

Tøm køleskab/fryser.

Forsikringer

Bil- og indboforsikring.


Kontakt forsikringsselskabet vedr. eventuelle livs- og ulykkesforsikringer, der kommer til udbetaling ved dødsfald (dødfaldssum).

ATP

De efterladte får udbetalt et engangsbeløb fra ATP Livslang Pension. Kontakt evt. ATP på tfl.: 48 20 49 23 og hør mere om satser.

Offentlige myndigheder

Tilskud, ydelser og pensionsudetalinger stopper automatisk når dødsfaldet er indberettet.

Afmelding af abonnementer /kontingenter

Avis, magasiner, dag- og ugeblade.

Telefon.

Licens.

Kabel tv, eller satellit.

Kontokort.

Lejeaftaler.

Bogklubber, bibliotek - bøger der skal afleveres.

Foreninger og klubber.

Fagforening.

Den digitale arv

De fleste har i dag adgang til Internettet, og dermed en del af den digitale verden. Internettet er fyldt med dine personlige oplysninger, billeder og dokumenter - også efter at du er død.


Nedenstående link henviser til de formularer, som nære familiemedlemmer kan benytte til at få slettet profiler.


LinkedIn


Facebook - På Facebook kan du tilføje kontaktpersoner, der kan få adgang til dine data. Ikke dine private beskeder, men for eksempel dine billeder. Du kan også vælge, at din profil lukkes, når du dør, eller du kan vælge, at den laves om til et mindesmærke.E-boks, Google - her har man mulighed for at give ens pårørende adgang i tilfælde af dødsfald. Den mulighed findes under profilens indstillinger.


Hvis du vil oprette et testamente, er her vejledning i hvad man burde overveje.


Du kan også oprette et Livstestamente, se vejledning og  skema her


Alle link er udtaget direkte fra hjemmesiderne, og er uden ansvar for Anstændig Bedemand v/Helle Albek

Mine Sidste Ønsker

Her kan du downloade dokumentet, til brug for udfyldelse hjemme.

Har du spørgsmål, eller ønsker hjælp til udfyldelse, er du velkommen til at tage kontakt. Se evt. fanen "Kontakt/tidsbestilling"


Jeg har udarbejdet en ekstra side, der tilgodeser eventuelle uoverensstemmelser. Ring/skriv for dette dokument.

Copyright Helle Albek © All Rights Reserved